Termovízne meranie

Informatívnym meraním vieme odhaliť miesta, kde dochádza k nežiadúcim únikom tepla, či už je to počas realizácie stavby, rekonštrukcie alebo pri samotnom užívaní objektu

                                                                                                                                                                  Meranie je bezkontaktné - to znamená, že celé meranie je možné sledovať cez displej, a teda nedochádza ku zásahom do konštrukcie. Výsledkom merania sú termosnímky alebo termovízny šot, na ktorom je možné vidieť nedostatky na povrchu budovy.

Čo je súčasťou termovízneho merania?

  • Meriame od pivnice až po strechu

  Termovízne meranie zahŕňa meranie exteriéru aj interiéru

  • Počet snímok je neobmedzený ! 

  • Meriame aj počas skorých ranných hodín alebo neskorších večerných hodín 

  • Pracujeme aj v sobotu či v nedeľu za nezmenenú cenu 

  • Snímky z termovízneho merania budú zaslané na Vašu e-mailovú adresu


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na adrese info@tabas.sk


Termovízne meranie - najchladnejší kút v miestnosti
Termovízne meranie - najchladnejší kút v miestnosti
Termovízne meranie - podlahové kúrenie
Termovízne meranie - podlahové kúrenie

Kedy si dať spraviť termovízne meranie

• Ak si chystáte kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť a stále váhate 

• Kúpili ste si novú nehnuteľnosť a mnohé práce sú ešte v záruke (osadenie okien, dverí...)

• Plánujete predať nehnuteľnosť a chcete predísť rôznym nepríjemnostiam a súdnym sporom

• Ak sa chystáte rekonštruovať prípadne skontrolovať vykonanú prácu

• Zateplili ste alebo ste vymenili okná a aj tak cítite prievan

• Vlhnú vám steny a tvorí sa vám doma pleseň


Čo je dobré vedieť pred meraním

• Rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom by mal byť aspoň 15˚C po dobu 24 hod.

• Nie je vhodné vykonávať meranie počas hustej hmly alebo silného dažďa

• V čase merania by nemalo dopadať priame slnečné svetlo na merané časti objektu


Upozornenie: termovízne kamery fungujú na princípe zachytávania vyžarovaného infračerveného žiarenia na povrchu telesa, nie je možné pomocou termokamery nahliadať resp. skenovať štruktúru konštrukcie.


Naša spoločnosť tiež disponuje zariadením s ktorým aspoň čiastočne možno ,,nahliadnuť,, cez konštrukcie, a to:

• Deteguje drevo až do hĺbky 38 mm 

• Deteguje medený drôt do hĺbky 40 mm 

• Deteguje AC drôty až do hĺbky 50 mm 

• Deteguje neželezné kovy (meď) do hĺbky 100 mm 

• Deteguje železný kov až do hĺbky 120 mm 


*možnosť doobjednania služby taktiež s meraním vnútornej kvality ovzdušia


Kontaktný formulár

*Objednajte si teraz temovízne meranie aj s informatívnym zmeraním fyzikálnych, chemickych a mikrobilogickych analýz v ovzduší za zvýhodnenú cenu merania

**Okrem toho, že získate prehľad nad ovzduším, ktorý dýchate dostanete tiež od nás ako BONUS prehľadné tabuľky o prípustných limitoch pre merané hodnoty: PM10, PM2,5, HCHO, TVOC, CO2...

***Získajte tiež ako bonus za odporúčanie svojím známym hydrometer s teplomerom ZADARMO

Chladnejšie počasie je ideálne pre odhaľovanie vzniknutých nedostatkov v konštrukciách budov pomocou termokamery

Za určitých podmienok je možné termovízne meranie realizovať    aj za teplejšieho počasia.

Odporúčaný rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom by mal byť aspoň 15˚C. Zároveň platí, že čím je rozdiel teplôt väčší, tým je aj výsledný snímok presnejší. Kvalita snímky tiež závisí od termovíznej kamery. Čím väčšie je IR rozlíšenie, tým je výsledok kvalitnejší a lepšie čitateľnejší. Bežné termokamery majú *IR rozlíšenie 160x120 pixelov, respektíve 220x160 pixelov s obnovovacou frekvenciou 9Hz. Výsledné snímky majú rozlíšenie 320x240 pixelov resp. 480x360 pixelov.

Naša spoločnosť disponuje termokamerou s IR rozlíšením 384x288 pixelov s **obnovovacou frekvenciou 25Hz. Výsledkom sú termosnímky 768x576 pixelov čo radí termokameru medzi špičky termovíznych kamier.

*IR rozlíšenie - schopnosť termokamery zachytiť infračervené žiarenie                                na obrazový prvok pixel

**Obnovovacia frekvencie - zjednodušené povedané koľko snímok je schopná termokamera zachytiť počas jednej sekundy. 9Hz = 9 snímok za sekundu, 25Hz = 25 snímok za sekundu.

Vďaka takýmto parametrom je možné odhaliť tepelný most aj pri menšom rozdiele teplôt ako je 15˚C.


Pomocou termovízie je možné odhaliť vzniknuté nedostatky, a teda lokalizovať zbytočné úniky tepla von z objektu počas chladných mesiacov. 


Podlahového kúrenia - pre efektívnejšie zobrazenie bolo potrebné zmeniť filter kvôli odrazivosti a tiež pridať  o pár stupňov do podlahy naviac

Kritické miesta sú aj rohy a kúty, ktoré sa nachádzajú v podkroví. Termovízne merania je vhodné vykonať tiež pred osadením strešného okna

Nie všetky chyby je možné odhaliť voľným okom. Chyby v konštrukcií sa najčastejšie prejavia formou plesní na stenách budov alebo mokrými mapami. Stále vlhké miesto má za následok rozpad maľovky a neskôr omietky a muriva.

Za vzniknutý nedostatok považujeme tepelný most. Tepelný most je miesto v stavebnej konštrukcii alebo jej časti, kde je rozdielna tepelná vodivosť. V zimnom období na tomto mieste dochádza z vnútornej strany k rýchlejšiemu ochladeniu, naopak z vonkajšej strany k rýchlejšiemu zohriatiu takéhoto miesta. Tam, kde sa tepelný most vytvorí dochádza k rýchlejšiemu procesu kondenzácií vodných pár na kvapky vody (najčastejšie môžeme vidieť vyzrážanú vodu na povrchu skiel okien z vnútornej strany), voda zachytáva okolitý prach a nečistoty z ovzdušia, no a takéto miesta sú živnou pôdou pre plesne, huby, ktoré následne vylučujú výtrusy (alebo tiež spóry) a takouto aktivitou sa dokážu veľmi rýchlo rozmnožovať. Spóry (výtrusy) niektorých druhov húb a plesní sú veľmi toxické pre ľudský organizmus.

Najohrozenejšími prvkami stavby sú drevené konštrukcie (steny, stropy, strechy). 

Drevo je prírodný materiál, ktorý dokáže pohlcovať okolitú vlhkosť, a teda aj vyzrážaná voda je rýchlejšie vsakovaná. Vlhké drevo je rýchlejšie vystavené hnilobnému procesu, čo znižuje stabilitu konštrukcie. S pribúdajúcou vlhkosťou sa samotná životnosť konštrukcie rapídne znižuje.

Ďalšími možnými príčinami pre vznik plesní sú tiež nedostatočne vetrané a vykurované priestory...

Najkritickejšie miesta pre vznik tepelných mostov v konštrukciách budov sú: 

Rohy a kúty, ktoré sa nachádzajú medzi stropom a obvodovými       stenami a tiež medzi obvodovými stenami a podlahou

• Okolo okien a dverí taktiež v mieste nadokenných a                         naddverných prekladov

• Na plochách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom

• Balkóny, prístrešky, lodžie, atiky, schodiská

Objednajte sa teraz a získajte ako bonus za odporúčanie svojím známym hydrometer s teplomerom ZADARMO (pre bližšie informácie ohľadom akcie nás kontaktujte buď pomocou vyplneného formulára alebo na e-mail: info@tabas.sk) 

Ak chcete potešiť svojich blízkych praktickým darčekom tak nás neváhajte kontaktovať ohľadom ,,Darčekového poukazu,,