Kvalita  ovzdušia

Budeme podporovať farmaceutické firmy kupovaním čoraz drahších liekov, čakať mesiace na vyšetrenia u alergológov, či imunológov alebo sa sami pričiníme o ochranu nášho imunitného systému?

Možnosť využitia ako doplnkovej služby k termovíznemu meraniu 

                                                                                                  Nechajte si aj vy spraviť informatívne meranie fyzikálnych, chemických a mikrobiologických analýz v ovzduší

                                                                                                                                                        

Čo dokážeme zmerať?

                                                                                • Podiel prachových častíc PM10, PM2,5, PM1,0 

• Formaldehydy HCHO

TVOC- súhrne zmeranie voľné prchavých zlúčenín, kde patria: benzén, benzo(a)pyrén, naftalén, xylén, toulen, trichlorethylen, tetrachlorethylen /perchlor, amoniak...)

• Oxid uhličitý CO2

Teplotu a vlhkosť                                


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na adrese info@tabas.sk

Kontaktný formulár

*Okrem toho, že získate prehľad nad ovzduším, ktorý dýchate dostanete tiež od nás ako BONUS prehľadné tabuľky o prípustných limitoch vo vnútorných priestoroch pre merané hodnoty: PM10, PM2,5, HCHO, TVOC, CO2...                                                                                                                 **Objednajte si teraz informatívne meranie fyzikálnych, chemických a mikrobiologických analýz v ovzduší spolu s termovíznym meraním za zvýhodnenú cenu merania                                              ***Získajte tiež ako bonus za odporúčanie svojím známym hydrometer s teplomerom ZADARMO

K zdravému životnému štýlu patrí popri zdravej výžive, dostatku pohybových aktivít, venovanie sa záľubám a koníčkom taktiež dostatočné relaxovanie, odpočívanie a tiež kvalitný spánok. Skúšali ste sa ale zamyslieť nad tým, čo môže v nemalej miere ovplyvňovať váš zdravý životný štýl?

Odpoveďou je: Kvalita ovzdušia


Áno, je ťažké ovplyvniť globálne kvalitu ovzdušia, keďže povedzme si otvorene, aj napriek rôznym zmluvám či dohodám, sa životné prostredie skôr neustále zhoršuje ako zlepšuje. Avšak dokážme aspoň čiastočne ovplyvniť zdravé prostredie vlastným pričinením, predovšetkým v miestnostiach a priestoroch v ktorých trávime väčšinu svojho času.

Kvalitu ovzdušia v domácnostiach si vieme upraviť aj sami. Na kvalitu ovzdušia v kanceláriách alebo na pracoviskách môžeme poukazovať ale posledné slovo má zamestnávateľ, ktorý by mal prispievať istou mierou k skvalitneniu pracovných podmienok a tým aj zvýšeniu pracovných výkonov u svojich zamestnancov.

Prečo merať kvalitu ovzdušia v miestnostiach?

Aj keď sa vám to na prvý pohľad nezdá, no aj v domácnostiach vzduch obsahuje škodlivé, ba až toxické látky.

Väčšina z nás trávi vo vnútorných priestoroch prevažnú časť svojho času. Či už v kanceláriách, v domácich pracovniach, obývacích miestnostiach alebo počas noci v spálni alebo v izbách.

Nekvalitné ovzdušie v miestnostiach má za následok mnohé civilizačné choroby ako sú respiračné ochorenia dýchacích ciest, bolesť hlavy, svrbenie (pálenie) očí, nervozitu, zvýšenú srdcovú frekvenciu, únavu dokonca až závažnejšie smrteľné ochorenia.

Kvalita ovzdušia má vplyv na naše fyzické ale aj psychické zdravie. Väčšina ľudí podceňuje kvalitu ovzdušia a problém začína riešiť až keď sa ich to začne osobne týkať. 

Spozornieť by mali hlavne osoby so zvýšeným krvným tlakom, astmatici, alergici, rodičia malých detí a ľudia so zníženou imunitou. 

Škodlivé látky v ovzduší sa nachádzajú všade okolo nás. Ak ich koncentrácia je v malej miere a sme im vystavení po kratšiu dobu, tak vplyv týchto škodlivín nie je život ohrozujúci. Problém nastáva vtedy ak tieto látky sú vo vysokej miere a sme im vystavovaný po dlhší čas. Vtedy aj zdravý ľudia pociťujú bolesť hlavy, únavu, podráždenie sliznice...

Kvalitný vzduch má tiež vplyv na náš spánok.


Odkiaľ pochádzajú škodlivé látky?

 • Zdrojom znečistenie vonkajšieho ovzdušia bývajú:           frekventované cesty, priemyselné zóny, teplárne...         Zdrojom znečistenie vnútorného ovzdušia bývajú:          čistiace prostriedky, krby, sviečky, plynové variče, laky      na vlasy, nábytky, koberce, voňavky, farby...

Nositeľmi škodlivých látok sú drobné prachové častice označované ako (PM) a samotná vlhkosť vzduchu (HID). 


Prachové častice PM - (particulate matter) sa najčastejšie rozdeľujú do 3 veľkostných skupín

PM10 - prachové častice o veľkosti 10μm  = 0,0100 mm do tejto skupiny spadajú prachové mikročastice o veľkosti 2,51 per.-10μm

PM2,5 - prachové častice o veľkosti 2,5μm = 0,0025 mm do tejto skupiny spadajú prachové mikročastice o veľkosti 1,01 per.-2,5μm

PM1,0 - prachové častice o veľkosti 1,0μm = 0,0010 mm do tejto skupiny spadajú prachové mikročastice o veľkosti 0,31 per.-1,0μm

Prachové častice PM10PM2,5 sa zachytávajú v horných dýchacích cestách a na sliznici, kde vyvolávajú alergické reakcie.

Častice PM2,5PM1,0 sa usádzajú v pľúcnych mechúrikoch, ktoré sa postupné upchávajú a môžu spôsobovať vážne problémy napríklad dýchavičnosť ale aj zápal.

Prachové častice o veľkosti 0,5 μm a menšie prenikajú    do krvného obehu človeka. Následne sa usádzajú v pečeni a v obličkách. 
Koncentráciu znečisťujúcich látok vonkajšieho ovzdušia je možné sledovať na stránke:                                   https://www.shmu.sk/sk/?page=991                            

Na stránke sú zverejňované aktuálne hodinové údaje o množstve PM10, PM2,5, O3, SO2, CO, NO2,  NOx, BenzénVOC - voľné prchavé zlúčeniny (volatile organic compound)

Prachové častice sa stávajú vtedy škodlivými, keď na seba naviažu toxické látky označované tiež ako VOC.

TVOC - celkový počet voľne prchavých látok (total volatile organic compound)

Medzi najčastejšie vyskytujúce toxické látky v domácnostiach a na pracoviskách sú:

• Naftalén C10H8 (PAH) - uhoľnatý decht, vzniká pri spaľovaní organických látok,

-výskyt: lepidlá, pri výrobe PVC, farbív, liečiv...

• Benzén C6H6 - používa sa ako hlavná surovina pri výrobe liečiv, kozmetiky, plastov a vyskytuje sa hlavne v benzíne.

Veľké množstvo benzénu vzniká tiež ako vedľajší produkt cigaretového dymu

• Benzo(a)pyrén C020H12 (PAH) - priamo poškodzuje genetickú informáciu bunky 

-vznikajú pri spaľovaní organickej hmoty, uhlia, dreva, výfukové plyny a tiež cigaretový dym

• Xylén C₈H₁₀ - nachádza sa v gume, koži, tabakovom dyme, vo výfukových plynoch vozidla...


• Toulén C7H8 - nachádza sa v rozpúšťadlách, riedidlách, farbách, lakoch...

• Trichlorethylen C2HCl3 (TCE) - je človekom vytvorené organická látka.

-výskyt: odstraňovač lepidiel a škvŕn, farieb a hrdze, tlačiarenských farbách, lakoch...

Tetrachlorethylen / perchlor C2Cl4 (PCE/PER) - podobne ako trichlorethylen je človekom umelo vytvorená organická látka

-výskyt: odfarbovače, čistiace prostriedky, riedidlá, lepidlá...

• Amoniak NH- Nachádza sa v čistiacich prostriedkoch na okná, podlahových voskoch, voňavých soliach, hnojivách...

• Oxid uhličitý CO2- je produktom látkovej výmeny väčšiny organizmov. Vzniká oxidáciou organických látok a tiež pri dokonalom spaľovaní. 

• Oxid uhoľnatý CO - vzniká nedokonalým spaľovaním všetkých uhlíkatých materiálov.

-výskyt: netesnosti v komíne, znečistené komíny (sadze), nedostatočné spaľovanie tuhých palív- (nedostatočný prívod vzduchu v spaľovacom procese), domy spojené s garážou, automobily , výfukové plyny, grilovanie, plynové variče, zle utesnený digestor, automobily na plyn...

• Oxid dusíka NOx, NO2 - vzniká vysokoteplotným spaľovaním fosílnych palív.

• Oxid siričitý SO2 - vzniká spaľovaním palív v priemysle a továrňach.

• Formaldehyd CH2O (HCHO) - najčastejšie skloňovaná prchavá látka týkajúca sa uzavretých priestoroch.        Formaldehydy sú prirodzené organické látky, ktoré slúžia v priemysle na výrobu chemických látok. Zdrojom formaldehydu v bytoch sú nábytky, koberce, syntetické látky, tapety, podlahy, laky, lepidlá, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, kozmetické prípravky...


Dokážeme vám informatívne zmerať celkovú kvalitu ovzdušia v miestnostiach, ktorá je vyhodnocovaná na základe počtu prachových častíc v ovzduší- PM, súhrnu voľných prchavých látok-TVOC, oxidu uhličitého-CO2, formaldehydov-HCHO.