Čistenie fasád

Zvlhnutá vonkajšia omietka v spojení s nánosovými látkami vytvára mazľavý mastný povrch, ktorý je obtiažne vyčistiť bežným studenovodným vysokotlakovým čističom

Ponúkame Vám vyčistenie starých ale aj nových fasád, striech, terás, chodníkov, múrov a oplotení


• Vykonávame vysokotlakové aj nízkotlakové čistenie

• Na čistenie používame profesionálne vysokotlakové čističe s vlastným naftovým ohrevom

• Čistenie do 12 metrov bez použitia lešenia 

• Disponujeme vlastným lešením, s ktorým je možné vykonávať prácu aj vo väčších výškach   

• V prípade ťažko dostupných - vysokých miest vieme zabezpečiť vysokozdvižnú plošinu


Studená voda máva pri vyústi okolo 5-10˚C, preto sa často krát stáva, že pri použití bežných tlakových čističov sa nedosiahne očakávaný výsledok. S teplotou vody až 90˚C je čistenie rýchlejšie a efektívnejšie v porovnaní so studenou vodou. (Samozrejme vysoká teplota sa používa iba na čistenie veľmi znečistených plôch napr. olejové škvrny na parkovisku). Každá omietka má inú štruktúru, a preto treba zvoliť vhodnú metódu vyčistenia fasády, vždy je preto vhodné spraviť obhliadku fasády a určiť v akom stave sa omietka nachádza a následne zvoliť vhodnú metódu čistenia.)                                                                                                                                                   

Obhliadku vrátane vymerania plochy vykonávame osobne po vopred dohodnutom termíne                            

Pre orientačnú cenovú ponuku nám napíšte do e-mailu info@tabas.sk presnú adresu            a priložte aj zopár fotografií priečelia fasády. 

                                                                                                                                                                  Postup: 1. Obhliadka so zameraním plochy                                                                                                       2. Dohodnutie termínu čistenia a ceny realizácie                                                                                 3. Vykonanie čistiacich a impregnačných prác 

Okrem čistenia fasád ponúkame aj čistenie chodníkov, terás, parkovacích miest, múrov, plotov a striech

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na info@tabas.sk 

Čo tvorí zašpinenú fasádu?

Zašpinenú fasádu tvoria predovšetkým riasy, machy, lišajníky, náletová špina, prach a smog. Fasáda, ktorá nie je schopná počas dňa preschnúť začína vlhnúť do hlbších štruktúr. 

Vlhkosť postupne prechádza cez fasádnu omietku smerom            do tepelnej izolácie a muriva. S rastúcou vlhkosťou dochádza k zvyšovaniu tepelnej vodivosti v daných materiáloch. Čím je tepelná vodivosť vyššia, tým rýchlejšie preniká hlavne v zimnom období chlad cez jednotlivé skladby obvodových stien. Tým pádom tepelná izolácia na obvodových múroch postupne stráca deklarovanú účinnosť. Okrem toho, že tepelné izolanty už neplnia výrobcom deklarované hodnoty, sa po čase začnú tvoriť na týchto stranách fasád riasy, huby a plesne, ktoré uvoľňujú spóry-výtrusy smerom do ovzdušia.

Ak majitelia takýchto fasád si chcú vyvetrať, tak okrem čerstvého vzduchu pustia dovnútra aj spóry a toxické látky, ktoré spôsobujú alergie dokonca ekzémy. Je preto nevyhnutné takéto fasády očistiť. Viac informácií o kvalite vnútorného ovzdušia nájdete tu:

Každá fasáda, či už stará alebo nová si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť

Najčastejšie býva napadnutá fasáda zo severnej strany. Často krát sú napadnuté aj tie strany fasád, ktoré sú trvalo zatienené a taktiež tie časti, ktoré sú v blízkosti vegetácie alebo sú vystavené nadmernému znečisteniu z ulice.

Nové fasády sú opatrené kvalitnými nátermi, ktoré už nie je nutné impregnovať a ich farebné stálosť je zaručená na niekoľko rokov. Životnosť impregnácie je však obmedzená na 5 až 15 rokov (v závislosti od výrobcu). Po uplynutí tohto obdobia dochádza k postupnej strate schopnosti omietky odolávať vonkajším vplyvom a dochádza k následnej degradácií omietky. Pri dĺžke životnosti impregnačných náterov sa tiež uvádza, za akých podmienok je možné životnosť dosiahnuť. Dlhšia životnosť bude docielená pri objektoch, ktoré budú mať dostatočné presvetlené strany fasád slnečným žiarením a kratšia životnosť náteru bude pri objektoch stojacích blízko lesa alebo pri rušných cestách, kde je predpokladaný väčší nános náletových častíc.    Aj slnečné žiarenie dokáže impregnačný náter postupne degradovať a je nutné tento náter znovu obnoviť.

Pre zachovanie dlhšej životnosti povrchov po vyčistení vykonávame aj impregnáciu vhodným ochranným náterom

  Ako to celé prebieha?

Degradáciu fasády by sme mohli v stručnosti opísať:

1. Zvýšená nasiakavosť: po skončení životnosti impregnácie dochádza k zvýšenej savosti omietky, ktorá začína v sebe zadržiavať vonkajšiu vlhkosť. 

Výsledok: voda už nestečie po fasáde kolmo dole ale vsiakne do omietky

Tip: Spravte si jednoduchý test nasiakavosti. V skorých ranných hodinách pred východom slnka pomocou rozprašovača postupne naneste na viacerých miestach fasády čistú vodu. V prípade ak kvapky vody ostanú na povrchu a začnú stekať vaša fasáda je dostatočne nenasiakavá. Ak však kvapky nestekajú ale hromadia sa na jednom mieste a začne sa meniť farebný odtieň fasády, tak vaša fasáda už nie je schopná odolávať vlhkosti.                                                                                  

2. Zadržiavanie vody: zvlhnuté časti fasád, ktoré nestihnú počas dňa vyschnúť začnú v sebe hromadiť vodu. Táto voda sa následne vsiakne do tepelnej izolácie a neskôr do muriva.

Výsledok: tvorba mokrých máp, zmena farebného odtieňu omietky 

Tip: V prípade ak nemáte kontaktný vlhkomer je niekedy obtiažne určiť voľným okom, či sa nachádza v omietke voda. V chladnejšom období je možné prípadnú vlhkosť odhaliť pomocou termokamery. Tým, že je omietka vlhká má väčšiu vodivosť, čo má za následok vytvorenie tepelných mostov. Tepelné mosty ako aj termovíziu celého vášho objektu vieme zmerať pomocou našej termokamery. (viď. TERMOVÍZNE MERANIE)                                                       

3. Vznik rias, húb a plesní: Stále vlhké a mokré miesto je schopné okrem vody zadržiavať náletové častice ako sú výtrusy/spory, pre ktoré je stále vlhké miesto živnou pôdou. Po čase sa začnú tvoriť riasy, huby a plesne, ktoré sa svojou rozmnožovacou schopnosťou vďaka poveternostným podmienkam dokážu rozšíriť po celej fasáde. Čím sú väčšie riasy, huby a plesne tým rýchlejšie sa množia a zaberajú väčšiu plochu. Svojou aktivitou sa prenášajú do okolia, na susedné fasády, múriky, chodníky. Dlhším pôsobením tiež narúšajú vnútornú štruktúru omietky, ktorá následne stráca svoju pevnosť a farebnú stálosť.

Výsledok: tvorba zelených, červených, hnedých až čierných oblastí na fasáde objektu

Tip: Kým ešte nie je neskoro zverte čistenie do rúk nám. Čistenie robíme komplexne po celej ploche.                          

 4. Zimné obdobie: Zima a mráz je najrýchlejší urýchľovač rozpadu omietky. Síce mrazy už nie sú to čo bývali, keď mrzlo tak mrzlo aj dva mesiace s miernymi prestávkami. Silné mrazy dokázali eliminovať množenie rias, húb, plesní a tiež vírusov. Novodobé zimy sú omnoho horšie pre naše fasády ako tomu bolo v minulosti. Časté a prudké výkyvy teplôt majú za následok, že dochádza k rýchlejšiemu procesu rozpadu omietky. 

Výsledok: vypukliny, malé až stredné praskliny  5 mm. 

Tip: Za vzniknuté praskliny v omietke nemusíte hľadať hneď degradáciu omietky spôsobenú vlhkou omietkou. Mnohé praskliny majú za následok statické procesy akými sú napríklad sadanie stavby, prekročenie životnosti použitých materiálov ale aj seizmologická aktivita.  Praskliny v omietke tiež vznikajú v prípade ak máme svetlý odtieň farby v kombinácií s tmavým odtieňom a tieto odtiene nie sú oddelené dilatačnou škárou. V takomto prípade dochádza k rozličnej tepelnej roztiažnosti na tej istej ploche, čo má za následok vznik trhlín.


5. Rozpad: Degradácia omietky vyvrcholí jej rozpadom. K rýchlejšiemu rozpadu omietky okrem mrazu prispieva aj nárazový vietor, ktorý dokáže z malých prasklín vytvoriť veľké mapy.

Výsledok: rozpadnutá omietka.

Tip: Pravidelným čistením a nanášaním vhodnej impregnácie predídete takémuto scenáru a ušetríte 70-80% nákladov spojených s novou fasádou. V prípade ak omietka degraduje ešte nie je nič stratené. Niektoré malé praskliny vám dokážeme zaretušovať aj sami. Treba mať však na pamäti, že keď sa aj praskliny zaretušujú môžu mať iný farebný odtieň ako pôvodná fasáda a je potrebné spraviť nový náter celej fasády. Nový náter je potrebné spraviť aj vtedy, keď huby, plesne a riasy pôsobili na fasáde dlhší čas a svojou činnosťou narušili farebnú pigmentáciu fasády.

Čistenie fasád a impregnácia
Čistenie fasád a impregnácia

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na info@tabas.sk