Fotovoltaika

Využívajte slnečnú energiu efektívne počas celého roka

5 hlavných dôvodov, prečo investovať do        vlastnej fotovoltaickej elektrárne               

1. Zníženie účtov za energie

2. Získanie čiastočnej energetickej sebestačnosti

3. Záložný zdroj energie v ....                                                    prípade výpadku elektrickej energie*

4. Ochrana úspor pred infláciou

5. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti


Fotovoltaika na kľúč
Fotovoltaika na kľúč


Ponúkame hybridné systémy o výkone

(systémy dokážu fungovať aj ako on-grid-bez batérie s pripojením na elektrickú sieť)

3,76kWp - 4,00kWp

Hybridný fotovoltaický solárny systém 4 kWp
Hybridný fotovoltaický solárny systém 4 kWp

Obsah setu:

8x Monokryštalický Panel 470Wp*   

1x Hybridný jednofázový menič 8kW

1x 10kW akumulátor LiFePo4**

Elektroinštalačný materiál (komplet)

Prepäťová ochrana

Ističe

Rozvodnica

Chránička

Doprava celého setu                          (Možnosť rozšírenia setu o ďalšie panely a LiFePo4 akumulátory) 

                                                                          Cena setu:          

7,52kWp - 8,00kWp

Hybridný fotovoltaický solárny systém 8 kWp
Hybridný fotovoltaický solárny systém 8 kWp

Obsah setu:

16x Monokryštalický Panel 470Wp*

1x Hybridný trojfázový asymetrický menič 8kW

1x 10kW akumulátor LiFePo4**

Elektroinštalačný materiál (komplet)

Prepäťová ochrana

Ističe

Rozvodnica

Chránička

Doprava celého setu                  (Možnosť rozšírenia setu o ďalšie LiFePo4 akumulátory)

  Cena setu:         

9,4kWp - 10,00kWp

Hybridný fotovoltaický solárny systém 10 kWp
Hybridný fotovoltaický solárny systém 10 kWp

Obsah setu:

20x Monokryštalický Panel 470Wp*

1x Hybridný trojfázový asymetrický menič 10kW

1x 10kW akumulátor LiFePo4**

Elektroinštalačný materiál (komplet)

Prepäťová ochrana

Ističe

Rozvodnica

Chránička

Doprava celého setu              (Možnosť rozšírenia setu o ďalšie LiFePo4 akumulátory)

Cena setu:          

*Panely k setom:                                                                                                                                                                            Predvolené: JINKO solar tiger neo n-type 60hl4 470 Wp- kompaktný rozmer 1903 mm x 1134 mm x 30 mm    Alternatíva: LONGi LR5-66HIH 500 Wp rozmer 2094 mm x 1134 mm x 35 mm (+30€/ks)                                                                          Bificiálne (ploty,zábradlia): JINKO bificial 570Wp rozmer 2278 mm x 1134 mm x 30 mm (cena na vyžiadanie)                                                                                    JINKO bificial 405Wp rozmer 2031 mm x 1008 mm x 40 mm (cena na vyžiadanie)

 **Možnosť rozšírenia setu o ďalšie akumulátory LiFePo4 (cena na vyžiadanie)


MOŽNOSŤ ZHOTOVENIA NA KĽÚČ

Zabezpečíme Vám všetko potrebné pre montáž celého setu. Konečná cena sa odvíja od viacerých faktorov (druh nosnej konštrukcie, stav jestvujúcej elektroinštalácie, vzdialenosť...)


KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na info@tabas.sk 

Užitočné informácie a odpovede na často kladené otázky


Ešte než začnete uvažovať nad typom a veľkosťou fotovoltaickej elektrárne je dôležite vedieť, kde budú osadené fotovoltaické panely, samotný menič a akumulátory LiFePo4. 

Nie každá strecha je ideálne orientovaná na svetové strany a taktiež treba mať na vedomí, že meniče napätia počas svojej prevádzky produkujú mierny hluk vychádzajúci z ventilátorov a v nemalej miere produkujú aj teplo.


ORIENATÁCIA A UMIESTNENIE FOTOVOLTAICKEJ ZOSTAVY

1. Orientácia fotovoltaických panelov:     

Optimálna orientácia panelov by mala byť na slnečnú-južnú stranu.

Za ideálnu orientáciu môžeme tiež považovať juho-západnu ale aj juho-východnú stranu.                                                                                                                                                          

 2. Umiestnenie a sklon fotovoltaických panelov:(príklady umiestenia)


A) šikmo NA STRECHU

B) zvislo NA PLOT / ZÁBRADLIE

Fotovoltaika na šikmú strechu
Fotovoltaika na šikmú strechu

IDEÁLNY SKLON 25°-35°

Uistite sa, že na streche a v jej okolí nie sú žiadne ďalšie predmety a telesá, ktoré by tienili fotovoltaickým panelom (susedné budovy, stromy, komín, antény...)                            V prípade, ak sa nachádzajú tieto objekty/telesá na streche alebo v jej okolí je potrebné dodatočne inštalovať optimizéry.

Ak veľkosť alebo orientácie strechy nie je vyhovujúca je možné osadiť fotovoltaické panely na strechu prístrešku alebo altánku 

V prípade ak uvažujete nad novým prístreškom, altánkom alebo plotom ponúkame vám komplexné riešenie od projektu cez ohlásenie až po realizáciu

Fotovoltaika na plot (zábradlie)
Fotovoltaika na plot (zábradlie)

SKLON 90°

Moderné bificiálne panely osadené pod uhlom 90° majú takmer rovnaké zisky ako bežné panely so sklonom 25-35°. 

Fotovoltaické bificiálne panely zachytávajú nielen slnečné žiarenie priamo zo slnka ale aj odrazové svetlo od okolitých predmetov (napr. počas zimy od snehu), ktoré slnečné žiarenie znásobuje.

Zvislé osadenie panelov má hneď niekoľko ďalších výhod:

-rýchla a ľahká montáž

-jednoduchá údržba a čistenie

-produkcia energie z oboch strán (primárne zisky sú z prednej strany)

-plná plotová výplň = viac súkromia

3. Umiestnenie meniča a akumulátorov: 

Pre dlhšiu životnosť odporúčame umiestniť menič do neobývanej časti domova v temperovanej miestnosti. Ideálne je umiestniť meniče a akumulátory v garáži resp. v pivnici.


Akú veľkú zostavu potrebujete?                           

Ako odrazový mostík pri výbere vhodnej veľkosti systému vám poslúži ročná vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.

V ročnej zúčtovacej faktúre sa nachádzajú údaje o mesačnej spotrebe elektrickej energie za posledný rok a tiež graf spotreby za posledné roky.

Návrh fotovoltaickej elektrárne
Návrh fotovoltaickej elektrárne

Z týchto údajov si dokážete vypočítať vašu priemernú spotrebu elektrickej energie v MWh za posledné roky.  (4,894+5,051+3,548+5,283)/4 = 4,70MWh)


V prípade ak vaša spotreba elektrickej energie je do 10,00 MWh za rok bude vám postačovať 3,76 kWp (4,00 kWp) jednofázový systém.

Pokiaľ je vaša priemerná ročná spotreba 10-16MWh odporúčame 8kwh trojfázový systém.

Pokiaľ je vaša spotreba vyššia ako 16 MWh odporúčame 10kW trojfázový systém.

Väčšine domácnosti postačuje 1-fázové riešenie s celkovým inštalovaným výkonom do 4kWp. (Náš 1-fázový systém je navrhnutý tak, že je ho možné rozšíriť o ďalšie 4 kWp a tiež je ho možné rozšíriť (ak ako aj 3-fázové systémy) o ďalšie akumulátory LiFePo4.Aká je ročná produkcia elektrickej energie pri jednotlivých systémov?                                

Pre našu geografickú polohu platí pravidlo 1kWp inštalovaného výkonu vyprodukuje 1 MWh/rok

A teda platí:

ak má systém veľkosť 4kWp jeho ročná výroba elektrickej energie bude približne 4MWh/rok 

ak má systém veľkosť 8kWp jeho ročná výroba elektrickej energie bude približne 8MWh/rok

ak má systém veľkosť 10kWp jeho ročná výroba elektrickej energie bude približne 10MWh/rok


Výpočet inštalovaného výkonu:

Ak máme 8 panelov o výkone 470Wp jeho inštalovaný výkon je 8 x 470 = 3760Wp = 3,76kWp


Aký veľký akumulátor LiFePo4 potrebujete?                                                                                          

Obecne platí na 1kWp inštalovaného výkonu je potrebný 2,5kW akumulátor. 

Pre 4kWp inštalovaného výkonu je potrebný (4x2,5kW)   10,00kW = 1 akumulátor

Pre 8kWp inštalovaného výkonu sú potrebné (8x2,5kW)  20,00kW = 2 akumulátory

Pre 10kWp inštalovaného výkonu sú potrebné (10x2,5kW)25,00kW≐ 3 akumulátoryVýhody fyzickej batérie

• jednorazová investícia do vášho hmotného majetku

• žiadna ďalšia zmluva s distribútorom

• žiadne ďalšie poplatky

• ochrana v prípade výpadku elektrickej energie 

• dlhá životnosť 6000cyklov alebo 10 rokov

(po 6000cyklov alebo 10 rokov poklesne kapacita akumulátora na 80%, teda ak máme 10kW akumulátor po skončení životnosti sa je ho kapacita bude pohybovať na úrovni 8kW)KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára alebo nám zanechajte e-mail na info@tabas.sk